standard-title Info

Info

 • Verzekering

  Al de deelnemers van de smiley-speelkampen zijn verzekerd voor persoonlijke ongevallen tijdens het kamp..

 • Annuleren

  Men kan het kamp annuleren om medische redenen (medisch attest) tot 14 dagen voor de aanvang van het kamp. Indien de annulatie valt binnen de termijn van 14 dagen van aanvang van het kamp zal een bedrag aangerekend worden wat overeenstemt met 1 dag van het geannuleerde kamp.

  In geval van annulering tijdens het kamp worden de resterende dagen terug betaald min administratieve kosten, mits het voorleggen van een geldig medisch attest. In alle andere gevallen is geen terugbetaling mogelijk.

  In geval van annulering door overmacht, zal een administratieve kost aangerekend worden van 20% .

 • Betaling

  De betaling dient te gebeuren ten laatste 21 dagen na inschrijving van het kamp.

  Indien de inschrijving binnen de termijn van 21 dagen valt voor de start van het kamp,dient deze meteen betaald te worden.

  Is de betaling 21 dagen na inschrijving niet voldaan, dan wordt de inschrijving geannuleerd.

  Indien de inschrijving geannuleerd is, kan de deelnemer zich opnieuw inschrijven mits betaling binnen de 21 dagen.

Heb je een vraag voor ons?